Chanserv

Hoe registeer ik een chat?
/cs register #kanaalnaam
Bijvoorbeeld: /cs register #chat4beat
Hoe kan ik iemand vaste room rechten geven? 
* /cs access #roomnaam add
Bijvoorbeeld: /cs access #chat4beat add Testertje 5
Hoe kan ik iemand kicken uit mijn chat?
/cs kick #roomnaam nicknaam reden
Bijvoorbeeld: /cs kick #chat4beat Testertje Niet schelden!
!k nicknaam
Bijvoorbeeld: !k Testerje
Hoe kan ik zorgen dat een nickname automatisch wordt gekickt door het servicesbotje?
/cs akick #roomnaam add nick reden
Bijvoorbeeld: /cs akick #chat4beat add Testertje Niet welkom!
Hoe kan ik iemand verbannen op zijn/of haar hostname?
/cs ban #roomnaam nick reden
Bijvoorbeeld: /cs ban #chat4beat Testertje Niet welkom, wegens meermaals overtreden van onze regels!
!kb nicknaam
Bijvoorbeeld: !kb Testertje
/mode #roomnaam +b *!*host adres
Bijvoorbeeld: /mode #test +b *!*@C4B-CCA84BC8.ziggozakelijk.nl
Worden uw bans na meermaals te plaatsen toch nog omzeild ? -> Contacteer een IRC Operator in het #Help kanaal!
Nicknaam verbannen op ident (deze ban word aangeraden als de verbanning op host wordt omzeild.)
/mode +b *!ident@
Bijvoorbeeld: /mode #chat4beat +b *!fxghorubn@
Worden uw bans na meermaals te plaatsen toch nog omzeild ? -> Contacteer een IRC Operator in het #help kanaal!

Nicknames vaste rechten geven? Let Op de Nicknames moeten geregisteerd zijn?
Voor Owner(~): /cs access #roomnaam add nicknaam 9999
Voor Admin(&): /cs access #roomnaam add nicknaam 10
Voor Operator(@): /cs access #roomnaam add nicknaam 5
Voor Halfops(%): /cs access #roomnaam add nicknaam 4
Voor Voice(+): /cs access #roomnaam add nicknaam 3
Hoe kan ik zien wie er allemaal op status staan in mijn chat?
/cs access list
Welkom Tekst instellen voor iedereen die je chat in komt?
/cs entrymsg add jouw-tekst
Bijvoorbeeld: /cs entrymsg #chat4beat add Welkom iedereen in chat4beat Veel chat plezier!
Hoe kan ik mijn welkomsteksten bekijken?

/cs entrymsg list
Hoe kan ik mijn welkom teksten verwijderen?
/cs entrymsg del 

© Copyright 2023 Chat4Beat-Chats www.chat4beat.nl

Made with ‌

No Code Website Builder